Locaties 2018

plattegrond
1 - Eewal Hotel-Café ’t Anker
2 – Eewal Strohoed
3 - Gouverneursplein
4 - Hofplein
5 - Klokplein
6 - Sint Jacobsstraat
7 - Nieuwestad Waag, kant van Vodafone
8 - Nieuwestad Waag, kant van Douglas
9 - Nieuwestad Paard
10 - Nieuwestad Old Burger Weeshuis
11 - Nieuwstad C&A
12 - Nieuwestad Brug bij Doelesteeg
13 - Nieuwestad Esprit
14 - Nieuwestad gracht bij Van der Velde
15 - Nieuwestad Kelder 65
16 - Nieuwestad Boekenvoordeel
17 - Nieuwestad Anne Vondeling
18 - Mata Hariplein
19 - Haniahof
20 - Oldehoofsterkerkhof
21 - Prinsentuin
22 - Tweebaksmarkt