Fries StraatFestival in 2016 alleen op zaterdag 28 mei

De organisatie van het Fries StraatFestival heeft moeten besluiten het festival in 2016 terug te brengen naar één dag, zaterdag 28 mei. ‘We hebben lang geprobeerd om dit te voorkomen, maar met de huidige financiële stand van zaken zien wij geen kans om ook op vrijdagavond en zondagmiddag een programma te bieden', aldus projectleider Margret Havinga.

Het Fries StraatFestival, georganiseerd door Stadsschouwburg De Harmonie, wordt gesteund door fondsen en sponsoren en krijgt daarnaast jaarlijks subsidie van zowel Gemeente Leeuwarden als de Provinsje Fryslân. ‘Het Fries StraatFestival heeft een breed programma én is een gratis festival. We zijn natuurlijk blij met de steun van vele partijen en de subsidies, want zonder is dit populaire evenement niet realiseerbaar. De provincie heeft nu besloten het subsidiebedrag voor het Fries StraatFestival te halveren. Dat slaat een zodanig groot gat in onze begroting dat wij genoodzaakt zijn het festival terug te brengen naar één dag. Gesprekken met de provincie hebben nog geen uitkomst geboden', vertelt Havinga. 'Natuurlijk hopen we van harte dat de provincie op zeer korte termijn alsnog de middelen vindt om dit breed gedragen en altijd druk bezochte festival toch nog meerdaags te laten zijn.'

Locaties
Het Fries StraatFestival concentreert zich op zaterdag 28 mei op de Nieuwestad, het Gouverneursplein, de Eewal en enkele omliggende locaties. ‘Het Gouverneursplein wordt dit jaar ons centrale festivalplein. Dit plein is van nature gezellig en knus en heeft weinig aankleding nodig. Bovendien steunen de horecaondernemers aan dit plein ons al jaren trouw’, aldus Havinga.

Op