Informatie voor ouders over Sparks

Wat is Sparks?
Sparks is een kunst- voorstelling ontwikkeld door de kunstenares Francesca Grilli. Zij wil met deze voorstelling de kinderen in de hoofdrol zetten. De kinderen worden een orakel en lezen de hand van de bezoeker. Omdat een kind onschuldig en onbevangen is, hebben zij een pure interpretatie op diens toekomst, wat resulteert in een bijzondere en verassende ervaring voor bezoeker en kind. Daarnaast ervaart uw kind hoe het is om onderdeel te zijn van een internationaal kunstwerk.

Wanneer kan uw kind meedoen met Sparks?
- Uw kind is tussen de 9 en 12 jaar oud;
- Uw kind kan op alle trainingsdagen, generale repetitie middag en voorstellingsmomenten aanwezig zijn (hierbij kan gekozen worden tussen groep 1 of groep 2);
- Ervaring of bepaalde skills zijn NIET nodig.

De Training
Alle kinderen die meedoen krijgen in de meivakantie een vijfdaagse training. Onder begeleiding van twee professionele kunstenaren leren zij de magie van handlezen en een stukje performance. Alle kinderen ervaren tijdens de trainingsdagen hoe ze moeten handlezen. Tijdens de training worden de rollen verdeeld. Er zijn twee soorten rollen te verdelen; bezoekers aanspreken en meenemen naar de handlezer en hand lezen van de bezoeker. Bij de trainingen kijken we waar het kind zich het prettigst bij voelt en waar diens kracht ligt. De lunch en doorlopend drinken wordt verzorgd tijdens de trainingen.

De begeleiding
We vinden het ontzettend belangrijk om een veilige leeromgeving te creëren voor de kinderen. Tijdens de training, generale repetitie en de voorstelling zijn er altijd twee professionele kunstenaars aanwezig die de kinderen begeleiden. De bezoekers hebben zich vooraf aangemeld voor Sparks.
Data voor Trainingen, Repetities en Voorstellingen (alles is in Leeuwarden, op een later moment wordt de exacte tijd bekend gemaakt)

Sparks groep 1
Training
30 april t/m 4 mei van 10.00 - 16.00 uur.
Repetities
27 mei tussen 16.00 - 18.00 uur
Voorstellingen
Zaterdag 28 mei 17.00 - 18.30 uur (Tijdens Fries StraatFestival)
Zondag 29 mei 16.00 - 17.30 uur (Tijdens Fries StraatFestival)

Sparks groep 2
Training *
9 mei t/m 13 mei van 10.00 - 16.00 uur
*Repetities

3 juni tussen 16.00 - 18.00 uur
Voorstellingen
Zaterdag 4 juni 17.00 - 18.30 uur
Zondag 5 juni 16.00 - 17.30 uur

Bent u en uw kind enthousiast? Geef hem/haar/hen op via het bijgevoegde aanmeldformulier vóór 22 april a.s. Eventuele vragen kunt u ons stellen per mail via het mailadres: communicatie@fries-straatfestival.nl

Meld je hier aan!

Op