De organisatie van het Fries StraatFestival heeft vanwege teruglopende financiën besloten het festival terug te brengen naar twee dagen, vrijdagavond en zaterdag. Van de overheden krijgt het Fries StraatFestival de komende twee jaar minder subsidie dan de afgelopen jaren. 'Met de huidige financiële stand van zaken zien wij geen kans om ook het zondagmiddagprogramma te vullen. Met steun van de horecaondernemers aan het Gouverneursplein kunnen we gelukkig de vrijdagavond wel in stand houden', vertelt projectleider Margret Havinga van het Fries StraatFestival. In 2017 is het festival op vrijdagavond 26 mei en zaterdag 27 mei.