Privacy statement

Het Fries StraatFestival vindt het van belang dat er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren en aangaan van overeenkomsten, zoals de verkoop van (gratis) tickets of het worden van Kompaan van het Fries StraatFestival. Dit gebeurt via de website en ticketshop van Stadsschouwburg De Harmonie, die op zijn beurt het volgende hanteert: Privacy Statement De Harmonie. Wij verzamelen tevens persoonsgegevens van vrijwilligers die zich in willen zetten voor het festival.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij:
- uw persoonsgegevens beveiligd bewaren
- uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken
- u op verzoek inzage geven in uw persoonsgegevens en daar desgewenst wijzigingen in aanbrengen
- persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en niet langer dan wettelijk verplicht
- onze e-mail nieuwsbrief alleen toesturen indien u zich hiervoor hebt ingeschreven
- onze Kompanen benaderen via het e-mailadres dat bij ons bekend is via De Harmonie
- cookies gebruiken op onze site om deze beter te laten werken
- indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of afmeldt als Kompaan, uw e-mailadres verwijderen uit onze databases

Wij zijn bereikbaar voor vragen en verzoeken via:
info@fries-straatfestival.nl