Partners

Het Fries StraatFestival is een jaarlijks straattheater- en muziekfestival dat in het laatste weekend van mei wordt georganiseerd in Leeuwarden. Stadsschouwburg De Harmonie is eindverantwoordelijk voor de organisatie, opzet, programmering en uitvoering van het Fries StraatFestival. Het festival wordt verder ondersteund door subsidiegevers, fondsen en sponsors, zonder wie het niet mogelijk zou zijn om dit gratis toegankelijk festival te kunnen organiseren.

Subsidies en Fondsen
- Gemeente Leeuwarden
- Provincie Fryslân
- LOF RvA
- LOF Zakenhart
- LOF BML
- LOF Oranjewijk/Achter de Hoven
- Ondernemersvereniging MTV & Rengerspark
- Het Nieuwe Stads Weeshuis
- Boelstra-Olivier Stichting
- Het Old Burger Weeshuis

Leden van De Compagnie FSF 2022
Leden van de Compagnie zijn bedrijven die het Festival een warm hart toedragen en sponseren.
- De Dikke van Dale
- Roast
- Boekhandel Van der Velde
- De Walrus
- ’t Anker
- De Strohoed
- De Toeter
- Café Mukkes
- Post Plaza
- 2BMade
- Parkeergarage Leeuwarden
- Van der Eems
- Verno
- GV Stage Equipment

Wij bedanken alle financierders, de bijzondere festivallocaties en andere partijen waar we mee samenwerken dit jaar en uiteraard de grote groep vrijwilligers zonder wie het festival niet kan draaien!