Partners

Het Fries StraatFestival is een jaarlijks straattheater- en muziekfestival dat in het laatste weekend van mei wordt georganiseerd in Leeuwarden. Stadsschouwburg De Harmonie is eindverantwoordelijk voor de organisatie, opzet, programmering en uitvoering van het Fries StraatFestival. Het festival wordt verder ondersteund door subsidiegevers, fondsen en sponsors, zonder wie het niet mogelijk zou zijn om dit gratis toegankelijk festival te kunnen organiseren.

  • gemeenteleeuwarden
  • provinciefryslan
  • lof
  • vdeems
  • harmonie
  • vernosite
  • gvsite2
  • lofzakenhart

Het Fries StraatFestival is tot stand gekomen in opdracht van Stadsschouwburg De Harmonie en is dit jaar mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Leeuwarder OndernemersFonds, Het Nieuwe StadsWeeshuis, Parkeergarage Leeuwarden, Stichting het Old Burger Weeshuis, Boelstra-Olivier Stichting, Grafische Groep Van der Eems, Stichting Herbert Duintjer Fonds en Lammert Koopmans Stichting. Wij bedanken alle financierders, de bijzondere festivallocaties en andere partijen waar we mee samenwerken dit jaar en uiteraard de grote groep vrijwilligers zonder wie het festival niet kan draaien!